Bir sene daha bitti. Maddi olarak bir çoğumuz için zorlu bir yıldı, ama bu zorluğu yanısıra bir sürü şey yaşadım.

Read More